Jurajskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych


 

 HISTORIA 

 

JURAJSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI TWÓRCZYCH

 

Rok założenia15 stycznia 2001 r. 

Cel Stowarzyszenia

1.Wspieranie  wszechstronnego  i  zrównoważonego  rozwoju  społecznego  i  kulturalnego    regionu.

2. Promocja i popieranie przedsięwzięć przyczyniających się do konkurencyjności na rynku  edukacyjnym i do podniesienia jakości edukacji.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.      Pracę z  uczniem zdolnym i z  uczniem o innych wymaganiach edukacyjnych.

2.      Wzajemne wspieranie się w holistycznym spojrzeniu na nauczanie w reformującej się edukacji.

3.      Organizowanie doradztwa metodycznego.

4.      Organizowanie sesji naukowych.

5.      Nawiązanie kontaktów z wydawnictwami - propagowanie nowości wydawniczych.

6.      Organizowanie konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych o  zasięgu regionalnym.

7.      Promowanie regionu jurajskiego i  poznawanie jego dziedzictwa kulturowego.

8.      Organizowanie wyjazdów dla  nauczycieli  i  uczniów, wymiana ze szkołami z innych regionów.

9.      Wymiana doświadczeń z kręgu stowarzyszeń i organizacji oświatowych.

10. Pozyskiwanie środków na realizację przedsięwzięć wynikających z opracowanych planów.

11. Powoływanie, prowadzenie i wspieranie działalności publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych oraz gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie.

12. Prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez kulturalnych oraz innych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Członkowie Założyciele  

Jadwiga Węgrzyn,

Maria Drzewiecka,

Anna Pala,

Małgorzata Kumor,

Halina Celeban,

Wojciech Skrobich,

Serafina Buła,

Beata Łapeta,

Elżbieta Morawska,

Jolanta Urgacz,

Agnieszka Pustuł,

Joanna Brzezińska ,

Dorota Knysak,

Maria Borkowska,

Grażyna Wróblewska-Ludwig,

Zenona Żelichowska,

Urszula Grabiszewska,

Małgorzata Woszczyk,

Irena Ochocka,

Elżbieta Gocyła,

Bożena Woźniak,

Iwona Nawrot,

Dorota Kołacz,

Barbara Skóra,

Jarosław Durka,

Joanna Dyja,

Bożena Lazar- Skórka,

Lidia Grzelińska,

Aleksandra Okraska,

Irena Bańka,

Mariola Piątek-Piłat,

Violetta Wieliczko,

Małgorzata Skrobich,

Jolanta Demitrewicz,

Iwona Koba,

Dorota Kołodziejczyk,

Wiesława Ruta- Baran,

Izabela Noszczyk,

Aldona Mordalska,

Alicja Jastrząb,

Alicja Czyż,

ORGANY    STATUTOWE      JSNT

Rok

Zarząd

Komisja Rewizyjna

Siedziba

27.03. 2001

Prezes

Jadwiga Węgrzyn

Zastępca  prezesa

Maria Drzewiecka

Sekretarz – Grażyna Wróblewska-Ludwig

Skarbnik

Barbara Skóra

Członkowie :

Irena Bańka

Jarosław Durka

Irena Koba

 

Bożena Woźniak

Iwona Nawrot

Jolanta Dymitrewicz

 

Gimnazjum  nr 3 im.C.K.Norwida

w Myszkowie

22.10.2007

Prezes 

Grażyna Wróblewska-Ludwig

Wiceprezes 

Anna Durka

Członkowie : 

Jadwiga Węgrzyn

Halina Masłoń

Jarosław Durka

 

Bożena Woźniak

Iwona Nawrot

Jolanta Dymitrewicz

 

Urząd Miasta

w Myszkowie

16.01.2012

Prezes   

Anna Wiśniewska

Wiceprezes

Jadwiga Węgrzyn

Członkowie : 

Anna Durka - skarbnik

Halina Masłoń

Justyna Białas

 

Urszula Rajczyk

Anna Szczęsna

Urszula Zwolska

 

Zespół Szkół

w Koziegłowach Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II

w Koziegłowach

 

 

Działalność

 

KONKURSY   PRZEDMIOTOWE

 

Konkursy organizowane są dzięki bezinteresownemu, społecznemu zaangażowaniu nauczycieli, głównie koordynatorów przygotowujących poszczególne konkursy, dzięki współpracy z dyrektorami szkół i władzami samorządowymi.

 

Rok

Szkoła podstawowa

Koordynator

Gimnazjum

Koordynator

 

2000/2001

 

 

matematyka – Bożena Woźniak

 

matematyka – Jadwiga Węgrzyn

 

 2001/2002

 

 

matematyka – Bożena Woźniak

 

matematyka – Jadwiga Węgrzyn

 

2002/2003

 

matematyka – Bożena Woźniak

 

matematyka -  Jadwiga Węgrzyn, 

biologia

Grażyna Wróblewska-Ludwig,

 

 

2003/2004

 

matematyka

 Joanna Dyja, Aldona Mordalska,

 

 

matematyka – Jadwiga Węgrzyn, 

biologia -

Grażyna Wróblewska-Ludwig

j. polski -  Ewa Lenartowicz ,

j. angielski – Sławomir Iwanek

Justyna Paliga

historia – Jarosław Durka,

chemia – Urszula Bulska

 

 

2004/2005

 

matematyka - 

Joanna Dyja, Aldona Mordalska,

nauczanie zintegrowane

Joanna Płachta,

 

 

matematyka – Anna Wiśniewska, 

biologia

Grażyna Wróblewska-Ludwig,

j. polski – Halina Masłoń

j. angielski – Beata Mroskowiak   

historia – Jarosław Durka,

Irena Nawrocka

chemia – Mariola Ściślicka,

geografia – Małgorzata Kumor,

j. niemiecki – Jolanta Dyrda,

informatyka – Bożena Daszczyńska,

 

 

 

2005/2006

 

matematyka 

Joanna Dyja, Aldona Mordalska,

 

 

matematyka – Anna Wiśniewska, 

biologia

 Grażyna Wróblewska-Ludwig,

j. polski – Dorota Hyla,

j. angielski – Joanna Wiktorko

historia – Jarosław Durka,

chemia – Alina Młynek

geografia – Małgorzata Kumor,

j. niemiecki – Iwona Niedbał

informatyka - Bożena Daszczyńska ,

 

 

2006/2007

 

matematyka

Joanna Dyja, Aldona Mordalska,

 

 

matematyka – Anna Wiśniewska,

biologia -

Grażyna Wróblewska-Ludwig,

j. polski – Ewa Marchewka

j. angielski – Beata Mroskowiak

historia – Jarosław Durka,

chemia - ? ? ?

geografia–Agnieszka Radosz-Solska,

j. niemiecki – Iwona Niedbał

informatyka – Bożena Daszczyńska

 

 

2007/2008

 

matematyka – Justyna Białas ,

historia – Elżbieta Zając

j. polski – Elżbieta Gocyła

j. angielski kl. IV-VI -

Monika Pasek

 

matematyka – Anna Wiśniewska, Katarzyna Kucia,

biologia

Grażyna Wróblewska-Ludwig,

j. polski- Ewa Liszczyk-Napora

j. angielski – Beata Mroskowiak

Krystyna Jasińska

historia- Jarosław Durka,

chemia – Anna Durka

geografia – Anna Słota

j. niemiecki – Iwona Niedbał

informatyka – Paweł Włodarczyk

fizyka – Teresa Dratwa

wos – Jarosław Durka

 

 

Rok

 

Szkoła podstawowa

Koordynator

 

L

A

U

R

E

A

C

I

 

Gimnazjum

Koordynator

L

A

U

R

E

A

C

     I

 

2008/2009

 

matematyka – 

Justyna Białas,

historia – Elżbieta Zając

j. polski – Anna Szczęsna

j. angielski kl. IV-VI

Beata Buła

Krystyna Jasińska

 

4

 

10

11

10

 

matematyka – Anna Wiśniewska, Katarzyna Kucia,

biologia

Grażyna Wróblewska-Ludwig,

j. polski – Ewa Marchewka,

j. angielski – Beata Buła

Krystyna Jasińska

historia- Jarosław Durka,

chemia – Anna Durka

geografia – Aleksandra Niedziocha

j. niemiecki – Monika Organa

informatyka – Paweł Włodarczyk

fizyka – Edyta Struska

wos – Jarosław Durka  

 

10

  

21  

 

2  

3  

 

21  

9  

9  

2  

3  

5  

14

 

2009/2010

 

matematyka

Urszula Rajczyk,

historia – Elżbieta Zając,

j. polski – Anna Szczęsna,

j. angielski kl. IV-VI

Jolanta Pucek,

przyroda-

Magdalena Wachowicz,

j. angielski kl. I-III

Monika Pasek

 

4

 

3

6

7

 

2

 

22

 

matematyka – Anna Wiśniewska, Katarzyna Kucia,

biologia- Beata Kubalska-Kozak,

j. polski – Agnieszka Kuwak,  

j. angielski – Beata Buła,

historia- Jarosław Durka,

chemia – Krystyna Tomzik-Kliza,

Mariola Ściślicka,

geografia–Agnieszka Radosz-Solska,

j. niemiecki – Monika Organa,

informatyka – Paweł Włodarczyk,

fizyka- Edyta Struska, 

wos – Jarosław Durka

 

 

8  

 

15  

6

5  

16  

14

 

7

3

1

8

10

 

 

2010/2011

 

matematyka

Urszula Rajczyk,

historia- Elżbieta Zając,

j. polski – Anna Szczęsna,

j. angielski kl. IV-VI

Joanna Pucek

przyroda- 

Edyta Szczepaniak

 

 

 

 

6

12

 

4

 

matematyka – Anna Wiśniewska,

biologia

Grażyna Wróblewska-Ludwig,

j. polski – Agnieszka Kuwak,  

j. angielski- Anna Nowak,

Beata Buła,

historia – Jarosław Durka,

chemia – Anna Durka, 

geografia – Aleksandra Niedziocha

j. niemiecki – Monika Organa,

informatyka – Paweł Włodarczyk,

fizyka – Edyta Struska

wos – Jarosław Durka

 

 

22

 

 

16

3

 

 

 

14

 ---

 

11

 

2011/2012

 

matematyka

Urszula Rajczyk,

historia – Irena Nawrocka,

j. polski – Anna Szczęsna,

j. angielski  kl. IV-VI-

Magdalena Kos,

przyroda

Urszula Grabiszewska,

j. angielski  kl. II-III

Magdalena Kos 

 

1

 

3

6

 12

 

4

 

13

 

matematyka- Anna Wiśniewska,

biologia- Edyta Ślęzak,

j. polski- Agnieszka Kuwak,

j. angielski – Joanna Wiktorko,

historia – Jarosław Durka,

chemia – Bożena Brenkus,

geografia – Aleksandra Niedziocha,

j. niemiecki – Monika Organa,

informatyka – Paweł Włodarczyk,

fizyka- Edyta Struska,

wos – Jarosław Durka

 

 

10

13

18

4

6

5

6

4

6

5

15

2012-2013

 

j. polski - Anna Szczęsna

j.angielski II-III 

- Ewa Bereszka

j.angielski IV-VI -

Monika Pasek

historia - Lidia Królak

matematyka II-III -

Beata Gawenda

matematyka IV-VI - 

Urszula Rajczyk

Jolanta Pokutycka

przyroda - 

Urszula Grabiszewska

 

 

10

37

 

16

 

5

5

 

11

 

 

8

 

matematyka- Anna Wiśniewska

biologia- Maria Cwanek

j. polski- Dorota Orszulak

Katarzyna Czyż

j. angielskiKarina Pieroń

historia – Jarosław Durka

chemia – Bożena Brenkus

geografiaStefania Lech

j. niemiecki – Monika Organa informatyka – Paweł Włodarczyk

fizyka- Edyta Struska

wos – Jarosław Durka

 

 

 

5

31

14

 

3

17

10

5

2

2

10

13

 

2013-2014

 

mistrz ortografii -

Urszula Zwolska

j. polski - Anna Szczęsna

j.angielski II-III 

- Ewa Bereszka

j.angielski IV-VI -

Monika Pasek

historia - Lidia Królak

matematyka II-III -

Beata Gawenda

Barbara Kidawka

matematyka IV-VI - 

Urszula Rajczyk

Jolanta Pokutycka

przyroda - 

Urszula Grabiszewska

 

 

15

 

33

 

19

 

 6

15

 

 

6

 

 

7

 

matematyka- Anna Wiśniewska

biologia- Maria Cwanek

j. polski- Elżbieta Pierzchała

j. angielskiIwona Pelka

historia – Jarosław Durka

chemia – Anna Durka

geografiaAnna Słota

j. niemieckiKatarzyna Kasznia informatyka – Paweł Włodarczyk

fizyka- Edyta Struska

wos – Jarosław Durka

 

 

 

4

9

7

11

5

6

6

5

6

14

4

         

ZADANIE   PUBLICZNE

W roku 2010 JSNT realizowało zadanie publiczne pod nazwą „Organizacja konkursów przedmiotowych dla uczniów SP i GM powiatu myszkowskiego” w formie wspierania wykonania zadania przez Urząd Miasta Myszkowa.

Cele  zadania:

*  Rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych, pracowitych i ambitnych.

*  Zrekapitulowanie swojej dotychczasowej wiedzy przez startujących uczniów i oswajanie się ze stresem.

*  Uzyskanie dodatkowych punktów w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

*   Zagospodarowanie i wykorzystanie wiedzy uczniów, którzy posiadają duży potencjał wiedzowy, a nie odnieśli sukcesów w konkursach wojewódzkich.

*  Pozyskiwanie nauczycieli do społecznej pracy na rzecz uczniów zdolnych i rozwoju edukacji.

*  Integracja środowiska nauczycielskiego powiatu myszkowskiego wokół konkretnego zadania.

* Współpraca nauczycieli z dyrektorami szkół i władzami samorządowymi wokół idei związanej z rozwojem edukacji.

JSNT pozyskało środki finansowe na realizację powyższego zadania, czyli organizację 17 konkursów z różnych przedmiotów (6 w szkole podstawowej i 11 w gimnazjum). Na realizację zadania gmina Myszków przeznaczyła 4000 złotych. Środki te zostały przeznaczone na organizację konkursów (materiały biurowe, tonery do kserokopiarek, poczęstunki dla uczniów – uczestników II etapu konkursów) oraz na nagrody dla laureatów. Nauczyciele pracujący w zarządzie opracowujący ofertę, koordynatorzy konkursów, nauczyciele pracujący w  komisjach, a także obsługa administracyjna pracowali społecznie. Wynajem sal na organizację I i II etapu siedemnastu różnych konkursów został zagwarantowany przez dyrektorów placówek dydaktycznych gmin Myszkowa, Poraja i Koziegłów.

SZKOLENIA

Lp.

Temat szkolenia

Ilość szkoleń

Prowadzący

1.

Kinezjologia ciała

2

Irena Ochocka

2.

Wywiadówka inaczej

1

Grażyna Wróblewska-Ludwig

3.

Awans zawodowy

6

Jadwiga Węgrzyn

4.

Żywność modyfikowana genetycznie

1

Grażyna Wróblewska-Ludwig

5. Jak osiągnąć sukces na egzaminie gimnazjalnym? 1 Alicja Czyż, Bożena Kucharek, Barbara Danielska

PROJEKTY

Per aspera ad astra     – wsparcie ucznia zdolnego na obszarach wiejskich jako oddolna inicjatywa edukacyjna realizowana ze środków Unii Europejskiej

 

Rok szkolny 2010/2011

 

Cele projektu :

  1. Rozwijanie zdolności ukierunkowanych na nauki matematyczno - przyrodnicze.

  2. Rozwijanie zainteresowań.

  3. Zwiększenie motywacji do działania poprzez udział w konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie.

  4. Zwiększenie zaangażowania i świadomości nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w tematyce barier oraz ograniczeń uczniów z obszarów wiejskich, a także równości szans dziewcząt i chłopców.

  5. Podniesienie poziomu umiejętności autoprezentacji i samooceny.

  6. Wzrost aspiracji i ambicji uczniów.

  7. Wzrost kompetencji społecznych.

   W projekcie brali udział uczniowie klas II gimnazjum.

            * Ogólna liczba uczniów biorących udział  w projekcie – 132 w tym 86 dziewcząt i 46 chłopców

            * Projekt obejmował 5 przedmiotów: biologię, chemię, fizykę, geografie, matematykę.

            * W projekcie uczestniczyły gimnazja  w Koziegłowach, Lgocie Górnej, Pińczycach, Poraju 

                i Żarkach-Letnisku.

   

   -  Zajęcia z biologii odbywały się w Gimnazjum w Koziegłowach i w Gimnazjum w Lgocie Górnej.

            - Zajęcia z chemii odbywały się w Gimnazjum w Lgocie Górnej i w Gimnazjum w Żarkach-Letnisku.

            - Zajęcia z fizyki odbywały się w Gimnazjum w Pińczycach.   

            - Zajęcia z geografii odbywały się w Gimnazjum w Poraju i w Gimnazjum w Koziegłowach.   

            - Zajęcia z matematyki odbywały się w Gimnazjum w Koziegłowach i w Gimnazjum w Poraju oraz 

                w Gimnazjum w Żarkach-Letnisku.

           

          Największa grupa uczniów brała udział w zajęciach z matematyki i z chemii, a najmniejsza z fizyki.

 

W etapie powiatowym konkursów organizowanych przez JSNT z 5 przedmiotów, które były przedmiotem  zainteresowań uczniów klas II zaangażowanych w projekt „PER ASPERA AD ASTRA” brało udział łącznie 264 uczniów gimnazjum od kl. I do III:  92 z matematyki, 71 z biologii, 42 z chemii, 33 z geografii, 26 z fizyki.      Laureaci związani z projektem (uczniowie kl. II) stanowią 17% wszystkich laureatów konkursów jurajskich. 

 

 

Podsumowanie projektu "Per aspera ad astra" 

 

Prezes Grażyna Wróblewska- Ludwig

Prezes Grażyna Wróblewska- Ludwig 

i członek Zarządu Jadwiga Węgrzyn

 

 WYNIKI KONKURSÓW:

 

Przedmiot

Liczba uczniów w poszczególnych etapach konkursu

Liczba laureatów

I

II

III

BIOLOGIA

25

18

6

3

CHEMIA

31

8

4

2

FIZYKA

13

5

3

3

GEOGRAFIA

24

19

6

3

MATEMATYKA

35

19

7

3

 

DYKTANDO  JURAJSKIE

 
  I JURAJSKI KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW  KLAS IV –VI
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  - POWIATOWY  MISTRZ  ORTOGRAFII  -  2010r.

 

 II JURAJSKI KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW  KLAS IV –VI
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  - POWIATOWY  MISTRZ  ORTOGRAFII  -  2011r.


  Pomysłodawca i koordynator -  Urszula Zwolska –  SP Gniazdów

  Zasięg – powiat myszkowski

 

Pani Marzena Kozak -Sobota (nauczyciel j. polskiego - Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Poraju) jako członek JSNT brała udział w pracach Rejonowej Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego "Konkursu Ojczyzny Polszczyzny" w roku szkolnym 2011/12. Konkurs został ogłoszony przez Stowarz00yszenie Ojczyzny Polszczyzny. Koordynatorem Rejonowego Ogólnopolskiego "K.O.P." był mgr J. Żmud0ziński, który przewodniczył pracy 8 członków zespołu. II etap konkursu odbył się 28 lutego i 6 marca br. w Częstochowie. Pierwsza część konkursu miała formę testu pisemnego i sprawdzała kompetencje językowe uczestników. Następna część - ustna polegała na przygotowaniu przez uczestników kilkuminutowej wypowiedzi na wcześniej wylosowany temat. Jury oceniało treść opowiadania oraz wykonanie. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem nie tylko uczniów z powiatu częstochowskiego i ościennych, ale także reprezentowane były gimnazja z Katowic.Opracowała: Halina Masłoń

 

Podsumowanie konkursów

ZS w Koziegłowach Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Koziegłowach

15.06.2012r

 

Konkursy organizowane przez Jurajskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych pod patronatem władz powiatu myszkowskiego mają już dwunastoletnią historię.

W tym roku szkolnym odbyło się 18 (osiemnaście) konkursów w tym 7 dla szkół podstawowych i 11 dla  gimnazjum. Do II - powiatowego etapu,  po szkolnych eliminacjach przystąpiło 550 uczniów. Cieszy nas fakt, że konkursy mają  powodzenie nie tylko wśród uczniów z powiatu myszkowskiego, ale i z zawierciańskiego, lublinieckiego i częstochowskiego.

Laureatami konkursów zostało łącznie 148 uczniów.

W kategorii uczniów szkół podstawowych wyniki przedstawiają się następująco:

 

Lp.

Przedmiot

Liczba laureatów

1.

Język polski

6

2.

Mistrz ortografii

7

3.

Język angielski II – III

13

4.

Język angielski IV – VI

12

5.

Historia

3

6.

Matematyka

1

7.

Przyroda

4

 

Razem

46

 

W kategorii uczniów szkół podstawowych wyniki przedstawiają się następująco

 

Lp.

Przedmiot

Liczba laureatów

1.

Język polski

18

2.

Historia

6

3.

WOS

15

4.

Język angielski

4

5.

Język niemiecki

4

6.

Biologia

23

7.

Chemia

5

8.

Fizyka

5

9.

Geografia

6

10.

Matematyka

10

11.

Informatyka

6

 

Razem

102

 

            Uczniowie reprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy oraz wykazali szerokie umiejętności z wybranych dyscyplin naukowych. 

 

Laureaci dwukrotni

Laureaci trzykrotni

Laureat siedmiokrotni

Szkoła Podstawowa

4

-

-

Gimnazjum

13

5

1

 

            Na szczególne wyróżnienie zasługuje uczennica Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Poraju Agnieszka Marchewka, która została laureatką z siedmiu przedmiotów. Jest to rekord w uzyskaniu tytułu laureatów konkursów organizowanych przez nasze stowarzyszenie.

Największą liczbę laureatów spośród szkół podstawowych uzyskała …

 

I.

SP im. Alfreda Szklarskiego w Koziegłowach

7

II.

SP nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Myszkowie

6

III.

SP nr 1 w Myszkowie

5

III.

SP im. Kpt Leonida Teligi w Poraju

5

 

Wśród gimnazjów największą liczbę laureatów uzyskały następujące szkoły:

 

I.

Gimnazjum Nr 5  z Oddziałami Integracyjnymi im. Roberta Szumana w Myszkowie

25

II.

Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Poraju

15

III.

Gimnazjum w Lgocie Górnej

13

III.

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Koziegłowach

13

 

Te dane statystyczne same mówią za siebie. Nasze konkursy z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli.

Prezes JSNT - Anna Wiśniewska

 

XIII Podsumowanie konkursów

w Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Poraju

05.06.2013r  

Konkursy organizowane przez Jurajskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych pod patronatem władz powiatu myszkowskiego odbyły się już po raz trzynasty.

W tym roku szkolnym zorganizowanych zostało 19  konkursów w tym 2 dla uczniów klas II i III, 6 dla uczniów klas IV i VI szkół podstawowych i 11 dla  gimnazjum. Z roku na rok zasięg naszych konkursów powiększa się, w tym roku dołączyły do nas nowe szkoły i przybył nam jeden konkurs dla szkół podstawowych.

Laureatami konkursów zostało łącznie 221 uczniów.

 

W kategorii uczniów szkół podstawowych wyniki przedstawiają się następująco:

 

Lp.

Przedmiot

Liczba laureatów

1.

 Matematyka klas II – III

5

2.

Język angielski II – III

37

3.

Język polski

10

4.

Mistrz ortografii

17

5.

Język angielski klas IV – VI

16

6.

Historia

5

7.

Matematyka

11

8.

Przyroda

8

 

Razem

109

 

 W kategorii uczniów gimnazjum wyniki przedstawiają się następująco

                         

Lp.

Przedmiot

Liczba laureatów

1.

Język polski

14

2.

Historia

17

3.

WOS

13

4.

Język angielski

3

5.

Język niemiecki

2

6.

Biologia

31

7.

Chemia

10

8.

Fizyka

10

9.

Geografia

5

10.

Matematyka

5

11.

Informatyka

2

 

Razem

112


 

Uczniowie reprezentowali wysoki poziom wiedzy oraz wykazali szerokie umiejętności z wybranych dyscyplin naukowych. 

 

 

Laureaci dwukrotni

Laureaci trzykrotni

Laureat czterokrotni

Szkoła Podstawowa

12

1

-

Gimnazjum

13

6

3

 

Największą liczbę laureatów spośród szkół podstawowych uzyskała:

 

I.

SP nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Myszkowie

13

II.

SP im. Alfreda Szklarskiego w Koziegłowach

10

III.

SP nr 1 w Myszkowie

9

III.

SP im. Kpt Leonida Teligi w Poraju

9

 

Wśród gimnazjów największą liczbę laureatów uzyskały następujące szkoły:

 

I.

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Koziegłowach

20

I.

Gimnazjum nr 5  z Oddziałami Integracyjnymi im. Roberta Szumana w Myszkowie

20

II.

Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Myszkowie

9

III.

Gimnazjum w Lgocie Górnej

8

III.

Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Poraju

8

 

Prezes JSNT - Anna Wiśniewska

 

 

strona główna


© Copyright 2012

 

Kontakt: jsnt@op.pl